Adviesraad Sociaal Domein Opsterland

 

De primaire taak van de Adviesraad is om vanuit het perspectief van gebruikers van voorzieningen, kwetsbare burgers en andere inwoners van Opsterland, de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. 

Onze adviezen betreffen het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociale domein en de daaruit voortvloeiende activiteiten die door of onder regie van de gemeente worden uitgevoerd. 

Dit doen we om te bevorderen dat het ondersteuningsaanbod optimaal aansluit bij de behoeften van burgers in een kwetsbare situatie in de gemeente Opsterland.

Nieuws

Sinds 1 juli 2020 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Opsterland een nieuwe voorzitter. 
Evert Jan Regelink volgt Trees Flapper op, die twee jaar onafhankelijk voorzitter was van de adviesraad. 


Jaarverslag 2019

Een jaar van opbouw en bestendiging van rol, functie en taak van de adviesraad.

Met elf leden, de onafhankelijk voorzitter en de vaste notulist heeft de adviesraad zijn inzet en visie vorm weten te geven.


Ook nu zet de adviesraad zich in voor de inwoners van Opsterland, vooral voor hen die in een kwetsbare situatie zitten c.q. terecht komen.

Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels

Werkplan 2020

De adviesraad heeft een werkplan voor 2020. Afhankelijk van de planning van de gemeente, heeft de adviesraad eigen onderwerpen.