Advies

We combineren jaren ervaring met frisse ideeën om uitdagingen aan te gaan en de gemeente Opsterland te adviseren.
U vindt de adviezen hieronder.

Uitgebrachte adviezen

Advies klanttevredenheidsonderzoek 2017 

en antwoord college


Advies Uitgangspunten Inkoop Wmo 2020 
en antwoord college


Advies Ontwikkelagenda en antwoord college


De Adviesraad Sociaal Domein Opsterland heeft vier keer per jaar overleg met de wethouder Sociaal Domein van de gemeente Opsterland over veranderingen in het sociale domein.  Bij voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving vraagt de gemeente de Adviesraad hierover te adviseren waar het gaat om de gevolgen voor de inwoners.


De overeenkomst tussen gemeente en Adviesraad, de bevoegdheden van de Adviesraad en de wijze waarop advies wordt uitgebracht, zijn vastgelegd in drie documenten die u hieronder kunt downloaden.

Het convenant

Het huishoudelijk reglement

Het strategisch document