Verslagen 

De Adviesraad komt eens per maand bij elkaar. De verslagen van de vergaderingen vindt u via de volgende link: