Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Opsterland bestaat uit veertien leden, een onafhankelijke voorzitter en een zelfstandige notulist. Hieronder vindt u meer informatie over de samenstelling. 

Er wordt door de leden gewerkt in drie werkgroepen: 
Ouderen, Participatie en Jeugd. 
 

Werkgroep Jeugd

Van links naar rechts: Danny Hoogstad (voorzitter), Kees Stolwijk, Ine Jansen, Candida Kalf

Danny Hoogstad
Kees Stolwijk
Ine Jansen

Werkgroep Ouderen

Van links naar rechts: Erik de Groot, Emy Hoogenboom (voorzitter), Hans van der Meulen

Emy Hoogenboom

Werkgroep Participatie

Van links naar rechts: Jan Kuiken (woordvoerder), Hans de Vries, Wim Slikker

Hans de Vries

Voorzitter en notulist

Links: onafhankelijk voorzitter Evert Jan Regelink
Rechts: onafhankelijk notulist Margo Koster

"Als lid van de Adviesraad kan ik het beste uit mezelf halen."